ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

 • Standart EN 388: 2003 Mekanik Risk

 • Standart EN 407: 2004 Isı Riskleri

 • Standart EN 374: 2003 Kimyasal Risk

 • Standart EN 421: 1994 İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Risk

 • Standart EN 511: 1994 Soğuk Ortam Riski

 • Standart EN 659+A1: 2008 İtfaiyeci Isı ve Alev Riski

 • Standart EN 1082-1 Bıçak Kesikleri ve Batma Riski

 • Standart EN 12477: 2001 Kaynak Sıçramaları Riski

 • Standart EN 60903 2003 Elektrik Voltaj Riski

KAFA KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 397 Baret

 • EN 443 Yangın Kaskları

 • EN 812 Bariyerli Kep

KULAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 352-1 Kulaklıklar

 • EN 352-2 Kulak Tıkaçları

 • EN 352-3 Barete Takılır Kulaklıklar

SOLUNUM KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 136 Tam Yüz Gaz Maskeleri

 • EN 137 Solunum Tüp ve Sırtlıkları

 • EN 139 Temiz Hava Beslemeli Maskeler

 • EN 140 Yarım Yüz Gaz Maskeleri

 • EN 141 Gaz-Buhar Filtreleri

 • EN 149 Bakım Gerektirmeyen Maskeler

 • EN 270 Temiz Hava Beslemeli Başlıklar

 • EN 403 Kaçış Maskeleri

 • EN 405 Bakım Gerektirmeyen Gaz-Buhar Maskeleri

GAZ VE BUHAR FİLTRELERİNDE SEÇİM TABLOSU

 • A Organik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre Kaynama noktası 65 C° yüksek

 • B İnorganik gaz ve buharlar için kullanılacak filtre

 • E Asit gazlar için kullanılacak filtre

 • K Amonyak ve ürevleri için kullanılacak filtre

GÖZ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 166 Teknik performans standartı

 • EN 167 Optik testler için yönetimler

 • EN 168 Optik testlerin dışındaki testler

 • EN 169 Kaynak filtreleri

 • EN 170 Ultraviyole filtreleri

 • EN 171 Kızılötesi ışın filtreleri

 • EN 172 Sanayi kullanımı için parlaklık filtreleri

 • EN 175 Kaynak işlemlerinde yüz koruma ekipmanları

 • EN 207 Lazere karşı koruyucu ürün

 • EN 208 Lazer ışın ayarlanmasına dair koruyucular

YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜŞÜŞ KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 355 Şok emici halatlar için standart

 • EN 358 Bel tipi emniyet kemer standardı 

 • EN 361 Paraşüt tipi emniyet kemer standardı 

 • EN 362 Emniyet kancası standardı 

 • EN 353 Halatlı frenleme sistemi standardı 

 • EN 360 Geri sarımlı makara düşme önleyici için standart

VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 343 Yağmurluk standardı 

 • EN 340 Genel iş elbiseleri standardı 

 • EN 467 Sıvı kimyasallara karşı önlük standardı 

 • EN 465 Kimyasallara karşı elbise standardı

 • EN 20471 Reflektif elbise standardı

 • EN 469 ve 351 Isı ve alevden koruyucu elbise standardı

 • EN 412 Kesilmeye karşı önlük standardı 

 • EN 464 Sıvı-gaz kimyasal koruyuculu elbiseler standardı

 • EN 1073-1 Radyoaktif kirliliğe karşı elbise standartı

AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDARTLAR

 • EN 347 Minimal riskler için ayak koruma standardı

 • EN 346 Koruyucu ayakkabı standardı (100 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)

 • EN 345 Koruyucu ayakkabı standardı (200 joule’lük darbeye karşı ayak koruma)